kontakt@efekt-prawko.pl Burzyńskiego 10 Gdańsk-Zaspa +48 513-099-410

Jak poruszać się hulajnogą elektryczną?

10-05-2022 Damian

Zgodnie z najnowszymi aktualizacjami przepisów dotyczących ruchu drogowego zostały określone zasady i ograniczenia dotyczące hulajnóg elektrycznych i sposobów ich użytkowania. W tym wpisie opiszę w skrócie najważniejsze informacje, które każdy użytkownik powinien znać :)

Ogólne zasady dotyczące użytkowania hulajnóg elektrycznych :

 • Osoby, które nie ukończyły 10 lat nie mogą samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną, chyba że korzystają z niej w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej,
 • Osoby w wieku 10-18 lat muszą posiadać kartę rowerową lub inne prawo jazdy dostępne dla osób w ich wieku,
 • Po ukończeniu jazdy powinno się pozostawić ją na chodniku równolegle do zewnętrznej krawędzi.

Jak powinno się poruszać po drodze ?

 • Kierujący hulajnogą elektryczną powinien korzystać z drogi dla rowerów, jeżeli taka nie występuje i jest wspólna dla pieszych i rowerów zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności i ustępować pierwszeństwa pieszemum
 • Kierujący hulajnogą elektryczną może jechać po jezdni, jeżeli ruch który się na niej odbywa jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30km/h tylko, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów,
 • Hulajnogą elektyczną można jechać po chodniku w wyjątkowym przypadku, to znaczy, gdy chodnik jest usytuowany obok jezdni, po której prędkość pojazdów jest większa niż 30km/h,
 • Kierujący hulajnogą jadąc po chodniku musi jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego !
 • Maksymalna prędkość określona dla ruchu hulajnóg elektycznych na drodze dla rowerów lub pasie dla rowerów wynosi 20km/h.

Korzystając z hulajnogi elektrycznej zabrania się:

 • Kierowania hulajnogą osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu albo środka podobnie działającego,
 • Przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunków,
 • Ciągnięcia innych pojazdów.

04-02-2023

Ile kosztuje egzamin w PORD w Gdańsku?

Na dzień dzisiejszy (4.02.2023r) ceny egzaminu na prawo jazdy w PORD w Gdańsku wyglądają następująco: - Koszt egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat.B wynosi **30 zł**. - Koszt egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat.B wynosi **140 zł**.

20-07-2022

Jazda po pasie ruchu na egzaminie

W tym wpisie przedstawię Ci dokładnie jakie są kryteria, procedurę egzaminacyjną oraz najczęstsze błędy i wskazówki, które pomogą Ci wykonać drugie zadanie egzaminacyjne na prawo jazdy jakim jest ruszanie z miejsca i jazda pasem ruchu do przodu i tyłu.

10-05-2022

Jak poruszać się hulajnogą elektryczną?

Zgodnie z najnowszymi aktualizacjami przepisów dotyczących ruchu drogowego zostały określone zasady i ograniczenia dotyczące hulajnóg elektrycznych i sposobów ich użytkowania. W tym wpisie opiszę w skrócie najważniejsze informacje, które każdy użytkownik powinien znać :)